Herstellen beerputten Destelbergen

Vakkundige herstelling van bouwvallige beerputten en septieken

SANICO

In regio Destelbergen herstellen en renoveren we op definitieve wijze beerputten, septische putten, regenwaterputten en andere ondergrondse bouwsels met als doel lekkages, verstoppingen, kwalijke geuren, kans op verzakkingen of andere ongemakken aan te pakken of te verhinderen.

Voor beerputten en septische putten werken we doorgaans op volgende wijze:

Ruimen van de put

Afschrapen en reinigen van binnenwanden en bodem onder hoge druk

Inspectie van bodemplaat, wanden, kraag, deksel, aan- en afvoeren.

Zo nodig heropmetsen van kritieke punten (waaronder het mangat en de kraag) en verbeteren of bijpassen van toevoeren en/of koppelingen.

Aanbrengen van speciale watervaste mortelpleisters in meerdere lagen die vrij snel zijn uitgehard waarna de put opnieuw operationeel is.

Herstellen van deksel of voorzien van nieuw geurdicht deksel.

Ook repareren we alle breuken in uw afvoerstelsel, plaatsen we bijkomende controle- & sifonputten en doen we aansluitingen op nieuwe rioleringen.

We zorgen voor:

Snelle dienstverlening in Destelbergen en volgens de afgesproken timing

Vakkundige en uiterst nauwkeurige uitvoering met eigen medewerkers en met garantie; ook grote scheuren maken we terug hermetisch dicht.

Propere oplevering en eventuele herstellingswerken aan verhardingen of gazon

Tegen een goede prijs. Bovendien: een herstelling zal altijd goedkoper zijn dan vervangen en is in de meeste gevallen even doeltreffend.

Septische putten

Zowel beerputten, septische putten als regenputten hebben het zwaar te verduren en vragen na verloop van tijd een onderhoudsbeurt. Schade aan aalputten en septieken is merendeels veroorzaakt door ouderdom, agressieve stoffen, oppervlaktebelasting (verkeer dat over de put gaat), betonrot, grondverzakking, onnauwkeurige, instabiele plaatsing, nooit geledigd.

Indicaties van een lekkende put:

Er zijn barsten en scheurtjes: de kleinere zijn soms moeilijk met het blote oog waarneembaar

Wat betreft het bovengronds en ondergronds metselwerk: dit is afgebrokkeld en de voegen zijn verdwenen of zo goed als

Het niveau van de put staat verdacht laag

Er is constant of regelmatig stankhinder

Indien van toepassing: de plantengroei is net iets weeldiger rond de lekkage

De put is zichtbaar verzakt.

Onze andere diensten in Destelbergen

ONTSTOPPINGEN

Alle ontstoppingswerken waaronder ontstoppen van toiletten, baden, douches, lavabo, gootstenen, afvoerleidingen en rioleringen.

LEES MEER

REGENPUTTEN

Ledigen en herstellen van regenputten.

LEES MEER

RUIMDIENST

Alle ruimingswerken van beerputten, septische of andere putten.

LEES MEER

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Aannemersstraat 188/23
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

CONTACTEER ONS