Gent kent, zoals alle historische steden, niet weinig panden van enkele eeuwen oud en dus ook met afvoeren die doorgaans al even historisch zijn: ze komen ofwel nog in een klassieke beerput terecht, al dan niet met overloop naar de straatriolering, ofwel zijn ze rechtstreeks aangesloten op het openbaar rioleringsnet, maar ook niet altijd rechtstreeks. Er zijn gevallen waar de ene beerput overloopt in deze van de gebuur en/of via deze derde uiteindelijk naar de straatriolering leidt. Hetzelfde geldt overigens voor dakgoten waar regenafvoer overloopt van de ene bak- of dakgoot in de andere. Dit zijn de zogenaamde erfdienstbaarheden, zeg maar historische verplichtingen. Het gebeurt dat de eigenaar, nieuwe eigenaar of huurder de situatie niet of onvoldoende kent. Dit is geen echte zorg zolang er zich geen problemen voordoen of verbouwingswerken gepland zijn. Maar als de WC niet meer doorloopt, de douche terugkeert naar de lavabo’s of omgekeerd, er zich onaangename geuren verspreiden, onverklaarbare vochtproblemen opdoemen of als bij badkamerrenovaties de afvoerleidingen moeten herwerkt worden, gaan de poppen aan het dansen. Dan is het van belang het afvoerstelsel en alle eventuele putten in kaart trachten te krijgen om de oorzaak van verstoppingen of andere ongemakken te weten zodat de juiste maatregelen kunnen genomen worden. Een ontstoppingsdienst die vertrouwd is met al die Gentse toestanden kan u bij wijze van spreken uit de puree halen.

Verstoppingen doen zich doorgaans voor ofwel in de afvoerleidingen en sifons, ofwel ter hoogte van de septische put of beerput. Afvoerleidingen kunnen miserie veroorzaken door vuilophopingen, verzakkingen van de buizen of zelfs door grondverzakkingen, breuken of barsten in het buizenstelsel, ingroei van boomwortels, gebrek aan beluchting of gemaakte fouten in de plaatsing. In sommige gevallen zijn de afvoerbuizen nog uit gres, beton, gietijzer of zelfs asbest. De nadelen van deze oude materialen zijn intussen gekend: veel en niet luchtdichte koppelingen, vergankelijk, zeker langs de binnenzijde, soms onvoldoende bestand tegen ingroei van boomwortels of externe druk van bijvoorbeeld verkeer. Maar ook kan de put verantwoordelijk zijn. Woningen in Gent, nog voorzien van een beerput, kennen vaak een exemplaar uit bakstenen dat hier en daar zeker wel aan renovatie toe is. Bakstenen kunnen immers niet zo goed tegen de gassen en zuren van fecaliën. Soms kan de put gesupprimeerd worden door een rechtstreekse aansluiting op de stadsriolering te maken. In ieder geval is het geraadzaam de beerput minstens ééns per jaar te laten ledigen. Blijkt ook dat een aantal afvoerputten eigenlijk te klein bemeten is in verhouding tot het aantal bewoners. Daarnaast zijn bepaalde producten nefast voor de goede werking van de put: bijvoorbeeld schoonmaakproducten, oliën, verven en zelfs ontstoppingsmiddelen verstoren de bacteriële werking van de aalput. Uiteraard horen niet of moeilijk afbreekbare zaken evenmin in de WC, zoals tampons, vochtige doekjes, sommige soorten (zwaar) toiletpapier, haren, liquide bouwafval enz. Deze geven, naast verkalking, ook het meeste kans op verstoppingen in de afvoerleidingen door aanslag. Al deze zaken gelden trouwens ook voor septische putten. De gevallen waarbij er nog geen gescheiden stelsel is en waar het “grijs water” ook in de beerput of septiek terechtkomt, zijn in feite nog delicater. Het punt is dat via de gootsteen, uitgietbak of lavabo’s niet al te veel etensresten, detergenten en andere vuiligheid in de put terechtkomen. In bepaalde gevallen kan enkel een ervaren ontstoppingsdienst “de oplossing” brengen.

Geurhinder, de zogenaamde putjesgeur of rioolgeur komt meer voor in steden dan op het platteland. De oorzaken zijn uiteenlopend: barstjes of lekkages in de afvoerbuizen, vervuilde of slechtwerkende sifons en watersloten, onnauwkeurige deksels, overvolle aalputten, verkeerd geplaatste afvoeren zonder reukafsluiter of – uitzonderlijk – door de spouw. Kwalijke geuren kruipen zelfs letterlijk in de kleren en deze proberen te maskeren is hooguit een tijdelijke oplossing. Geurdetectie geschiedt door middel van camera inspectie of rookmachines. Dat ruikt dus naar de noodzaak aan een professionele ontstoppingsdienst.

Vocht in huis en condens kunnen door dezelfde afvoerproblemen worden veroorzaakt, hoewel hier nog heel wat andere redenen mogelijk zijn zoals gebrek aan spouw en andere vochtwering, onvoldoende ventilatie, problemen met het schrijnwerk of het dak, de dakgoten enz.

Het is aldus van belang te werken met een aannemer in ontstoppingswerken die de situatie goed kent op vlak van rioleringen, eigen aan Gent en zijn oudere stadswijken. Daarenboven is diezelfde Gentenaar ook nog eens gewend aan de verkeerssituaties in en rond de stad waardoor hij rapper ter plaatse is zonder extra verplaatsingskosten te moeten aanrekenen. Kortom: wij komen als Gentse ontstoppingsdienst in aanmerking voor uw opdracht. We bedienen centrum Gent, Sint-Amandsberg, Oostakker, Dampoort, Gentbrugge, Ledeberg, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Baarle, Afsnee, Drongen, Mariakerke, Wondelgem, alsook de randgemeenten van Gent.